Οργανώστε τις επαφές σας

Στείλτε τα σωστά μηνύματα

Δωρεάν εγγραφή

Συγκεντρώστε τις επαφές σας

contacts 1

Μεταφέρετε τα αρχεία επαφών σας από τον υπολογίστή σας
(CSV, VCF, TXT & Excel)

contacts 2

Εισάγετε επαφές από τους λογαριασμούς σας του google, yahoo και microsoft

contacts 3

Καθαρίστε τα δεδομένα σας

Όχι άλλες ακατάστατες και μπερδεμένες λίστες επαφών

Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στο Tellody

Δεν εισάγονται επαφές με εσφαλμένους αριθμούς κινητή τηλεφωνίας και ανύπαρκτες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

owlCsmall

Μία καθαρή λίστα επαφών σημαίνει ότι αποστέλετε λιγότερα SMS

Το Tellody δεν αποστέλει μηνύματα σε αριθμούς που αποδεικνύονται άκυροι ή ανυπόστατοι

Οι λανθασμένοι και οι ανύπαρκτοι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας τοποθετούνται αυτόματα σε καραντίνα

Reports & Analytics

Χρησιμοποιούμε τους πιο προηγμένους αλγόριθμους

Αναλύουμε τις απαντήσεις στις έρευνες και τις δημοσκοπίσεις σας

Παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επαφών σας και υπολογίζουμε την αφοσίωση τους

Σας βοηθάμε να αναγνωρίσετε τις περισσότερο & λιγότερο πολύτιμες επαφές σας

Περισσότερα
satisfaction
birds

Ομαδοποιήσεις

Στείλτε το σωστό μήνυμα στους σωστούς ανθρώπους

Ομαδοποιήστε με βάση τις υποβολές ερευνών, την χρήση κουπονιών, τους νικητές των διαγωνισμών, την συμμετοχή σε λίστες, το συναίσθημα και την αφοσίωση των επαφών σας

Χρησιμοποιήστε τα πανίσχυρα εργαλεία μας για να στοχεύσετε τις επαφές σας με ακρίβεια λέιζερ

Πεδία επαφών

Προσθέστε όσα χρειάζεστε

Αποθηκεύστε την πληροφορία των επαφών σας

Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για πιο βαθιές ομαδοποιήσεις

 
Geo 4

Γεωγραφικό Μάρκετινγκ

Προβολή και στόχευση στον χάρτη των επαφών σας

Επικοινωνήστε βάση γεωγραφικών κριτηρίων

Μετατρέψτε την πληροφορία σε γνώση

Βουτήξτε βαθιά μέσα στα δεδομένα σας

Στοχεύστε με ακρίβεια

Μην πνίγετε τις επαφές σας με μηνύματα

Ξεκινήστε και διατηρήστε εξατομικευμένες συνομιλίες

contacts 4

Δείτε τις επαφές σας με άλλο μάτι

Είναι πολύ εύκολο

Δωρεάν εγγραφή

Υλικό προς ανάγνωση

Με το εργαλείο ομαδοποίησης του Tellody στοχεύσετε επαφές με συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες.

Συμμορφωμένες φόρμες με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR), πιο βελτιωμένη διαχείριση επαφών και έτοιμα πρότυπα GDPR.

Δημιουργήστε δελεαστικά κίνητρα εγγραφής.

Back to Top